Fotografování a natáčení návštěvníky

  1. V exteriéru národní kulturní památky státního zámku Buchlovice je návštěvníkům umožněno fotografování a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků. Fotografování a natáčení pomocí dronu není povoleno.
  2. Fotografování bez blesku, stativu, selfie tyče nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky pro vlastní potřebu je umožněno pouze v místnostech, které specifikuje průvodce na začátku každé prohlídky. Fotografováním nesmí návštěvník omezovat ostatní návštěvníky a ani návštěvnický provoz objektu. Fotografovat průvodce (zaměstnance objektu) je zakázáno, je zakázáno jakékoliv natáčení prohlídky.
  3. Fotografování a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a fotografování a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného fotografování/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o komerční fotografování/natáčení zasílejte v dostatečném předstihu na: buchlovice@npu.cz

Upozornění pro návštěvníky:

V případě, že je v areálu objektu či přímo v objektu pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.