VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU

Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku – zámek Buchlovice – pronájem prostor pro čokoládovnu s venkovním posezením

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 28. 5. 2021. Návrhy budou doručeny nejpozději
dne 28. 4. 2021 do 10:00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, SZ Buchlovice, Náměstí Svobody 13, PSČ: 687 08 Buchlovice v zalepené obálce a označeny: „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to poštou doporučeně.

Otevírání obálek proběhne dne 28. 5. 2021 v 13:00 hod. na zámku Buchlovice, vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 30. 5. 2021

Podrobné informace naleznete zde